• Messebausysteme

    Elstar produkuje systemy stoisk oraz nietypowe stoiskawystawiennicze do własnego montażu. Systemy opierają sięna grupie profili zastrzeżonych europejskim wzoremprzemysłowym. Park maszynowy umożliwia cięcie, spawanie,gięcie profili. Dział druku zaopatruje kosntrukcjew spasowane tkaniny oraz płyty. Elstar dysponuje ploteremdo sublimacji pośredniej oraz ploterem UV. Zadruki docinane sądzięki precyzyjnemu ploterowi tnącemu marki Zünd.

Wierzymy, że zechcecie Państwo skorzystać z naszych rozwiązań przy okazji kolejnych projektów.
Produktgruppen anzeigen